ΑΠΑΝΤΗΣΗ Σ.Ε.ΚΤ. στον ΠΣΔΑΤΜ

   

  Χολαργός, 13  Δεκεμβρίου  2011

   

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

  Σχετικά με την πρόταση του Πανελλήνιου Συλλόγου Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών για την «Απρόσκοπτη ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου», προς τους αρμόδιους Υπουργούς, η θέση του Σωματείου Εργαζομένων στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ διατυπώνεται παρακάτω.

   

  Πάγιες αρχές του σωματείου μας είναι:

  -Η διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του έργου.

  -Η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης στο συντομότερο δυνατό χρόνο αλλά και με το μικρότερο δυνατό κόστος, τόσο για το Ελληνικό Δημόσιο, όσο και για τον πολίτη.

  -Η εξασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων που δουλεύουν και θα δουλέψουν για το Εθνικό Κτηματολόγιο.

   

  Η δημοσίου συμφέροντος εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ έχει επιτύχει:

  -να εδραιώσει το θεσμό και να τον θωρακίσει μέσω διαφανών και αυστηρών διαδικασιών και  προδιαγραφών, ανάθεσης έργων, μελετών και προμηθειών.

  -να  υποστηρίξει το έργο μηχανογραφικά και εξασφαλίσει την ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των Κτηματολογικών γραφείων και γραφείων Κτηματογράφησης της χώρας.

  -να  εξυπηρετεί  το κοινό μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας.

   

  Η πρόταση, άλλοτε έμμεσα και άλλοτε ευθέως, για ανάθεση της εποπτείας σε έναν οργανισμό που πλέον παίζει το ρόλο σφραγίδας και επί της ουσίας κατάργηση του φορέα που διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία διαχείρισης του έργου, σε καμία περίπτωση δε διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του έργου αντιθέτως στέρει το δημόσιο από τη δυνατότητα ουσιαστικής εποπτείας του. Η πρόταση δε της απορρόφησης του έμπειρου στελεχιακού προσωπικού της εταιρίας από τον οργανισμό δεν είναι δυνατόν ούτε καν να σχολιασθεί καθώς προσκρούει σε δεκάδες νομοθετικές απαγορεύσεις γνωστές  σήμερα και στον καθένα.

   

  Η υλοποίηση και λειτουργία του Κτηματολογίου σημαίνει διαχείριση ευαίσθητων δεδομένων με στόχο τόσο την εγγύηση της περιουσίας των πολιτών όσο και του Ελληνικού δημοσίου καθώς και την αξιοποίησή τους ώστε να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης της χώρας και πηγή εσόδων για το κράτος. Η εκχώρηση σε τρίτους τμημάτων του έργου όπως η επίβλεψη ή η λειτουργία των Κτηματολογικών γραφείων επίσης δεν διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του αλλά οδηγεί προς την αντίθετη κατεύθυνση.

   

  Οι καθυστερήσεις που εντοπίζονται στη διαγωνιστική διαδικασία οφείλονται σε πολλά αίτια, το κυριότερο είναι το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο (ν.3316, για τον οποίο η Κτηματολόγιο έχει προτείνει θεσμικές ρυθμίσεις προς διευκόλυνση του έργου). Οι όποιες καθυστερήσεις στην έκδοση πρακτικών αποτελούν αιτία κριτικής την οποία την αποδεχόμαστε καλόπιστα. Δεν  πρέπει όμως να παραβλέπεται η συνέχεια καθώς οι διαγωνιζόμενοι εξάντλησαν όλα τα περιθώρια του νομικού πλαισίου  ( 75 ενστάσεις – 51 προσφυγές – 33 ασφαλιστικά μέτρα) Είναι σαφές ότι για την συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου απαιτείται βελτίωση της διαδικασίας επιλογής των αναδόχων πάντα μέσα από νομοθετικές ρυθμίσεις του αρμόδιου Υπουργείου.

   θεωρούμε δε ότι προτάσεις,  όπως αύξηση του αριθμού των μελετών, ώστε να καλύψει «την εκδήλωση ενδιαφέροντος του συνόλου του εταιρικού δυναμικού του κλάδου», για να μην οδηγείται το μελετητικό δυναμικό σε κατάσταση «ακραίου ανταγωνισμού» οδηγούν σε λογικές «μοιρασιάς της πίτας» για την κάλυψη κοντοπρόθεσμων αναγκών και δεν αποτελούν ουσιαστική πρόταση λύσης του προβλήματος ανάθεσης μελετών.

   

  Ως εργαζόμενοι στην Κτηματολόγιο Α.Ε., σεβόμενοι την εργασία μας και πιστοί στο στοίχημα ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηματολογίου είμαστε πρόθυμοι να συμβάλλουμε στην διατύπωση ρεαλιστικών προτάσεων προς την κατεύθυνση ολοκλήρωσης του έργου για το οποίο εργαζόμαστε καθημερινά. Πιστεύουμε δε ότι   η τεχνογνωσία και η εμπειρία που διαθέτει η Κτηματολόγιο Α.Ε. δεν αποτελεί «κτήμα» μιας μερίδας στελεχών της, αλλά είναι το προϊόν της δομής και των διαδικασιών που με πολύ κόπο και προσπάθεια η εταιρία κατάφερε να εδραιώσει στον τρόπο λειτουργίας της.

   

  Από την θέση μας, ως σωματείο, θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να προασπίσουμε την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου της Κτηματολόγιο ΑΕ που μόνο αυτή συνεπάγεται την διασφάλιση της εργασίας μας.

   

   

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.ΚΤ.

   

   

   

  © Σωματείο Εργαζομένων στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - Σχεδιασμός Onscreen Web Services