Υπεύθυνες Δηλώσεις Εργασιακής Εφεδρείας

  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   

  Εγκύκλιος για εργασιακή εφεδρεία- Υπεύθυνες Δηλώσεις

   

   

  Καλούμε όλους τους συναδέλφους να μην υποβάλλουν (και όσοι υπέβαλαν να τις αποσύρουν) τις Υπεύθυνες Δηλώσεις που τους ζητήθηκαν με το Εσωτερικού Σημείωμα με θέμα «Υποχρεώσεις εργαζομένων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.4024/2011 περί κατάργησης κενών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και εργασιακής εφεδρείας» για τους παρακάτω λόγους:

   

   

  α)   όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο δεν προβλέπονται από καμία διάταξη νόμου και εντάσσονται στο πλαίσιο της τρομοκράτησης των εργαζομένων (βλ. σημείο «Συντάξιμη προϋπηρεσία που δεν θα αναφερθεί στην ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα προβλεφθεί ώστε να μην προσμετρηθεί στον υπολογισμό του συντάξιμου χρόνου του υπαλλήλου κατά τη μελλοντική συνταξιοδότησή του»)

   

  β) πρόκειται για αυθαίρετη διοικητική ενέργεια μέσω της οποίας επιχειρείται προσπάθεια μετάθεσης της ευθύνης υλοποίησης του μέτρου της εργασιακής εφεδρείας στις πλάτες των υποψήφιων θυμάτων του!

   

  γ) δεν τεκμηριώνεται με κανένα σκεπτικό η κατάθεση Υπεύθυνων Δηλώσεων «ανεξαρτήτως ηλικίας», αντιθέτως προκαλεί ερωτήματα για τη σκοπιμότητά της.

   

  Εκτός όλων αυτών, ακόμα και η διαδικασία που υποδεικνύεται (έκδοση πιστοποιητικών μέσω των ασφαλιστικών ταμείων μέσα σε μία (!) μέρα) προκαλεί τουλάχιστον θυμηδία….και αποδεικνύει στην πράξη την προχειρότητα  με την οποία θέλουν να εφαρμοστεί κι αυτό το μέτρο!

   

  Το ΔΣ του ΣΕΚΤ

   

   

  © Σωματείο Εργαζομένων στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - Σχεδιασμός Onscreen Web Services