ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

   

   

   Στον Χολαργό, σήμερα Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2010, διεξήχθη Τακτική  Γενική Συνέλευση με θέμα :

                               «Αρχαιρεσίες»

  στην έδρα του «Σωματείου Εργαζομένων στην Κτηματολόγιο Α.Ε.» (Μεσογείων 288, Χολαργός):

   

  Με βάση το τηρούμενο Πρωτόκολλο ψηφοφορίας α) για την εκλογή Οργάνων Διοικήσεως, Εξελεγκτικής Επιτροπής βρέθηκαν 203 ψηφοδέλτια, εκ των οποίων 201 έγκυρα, 1 άκυρο και 1 λευκό και β) για την εκλογή Αντιπροσώπων και Ομοσπονδίας βρέθηκαν 203 ψηφοδέλτια, εκ των οποίων 201 έγκυρα, 1 άκυρο και 1 λευκό.

   

   

   

   

   

  Α΄ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

   

   

   

   

  έλαβε

  ψήφους

   

  1

  Αλαμάνος Ιωάννης

  -//-

  -//-

  45

  2

  Αψωκάρδου Σοφία

  -//-

  -//-

  52

  3

  Βράκας Βασίλειος

  -//-

  -//-

  46

  4

  Δαραλιώτη Καλλιόπη

  -//-

  -//-

  69

  5

  Κομπογιάννης Αλέξανδρος

  -//-

  -//-

  41

  6

  Μπάρδη  Ηλέκτρα

  -//-

  -//-

  39

  7

  Παπαχρήστος Κωνσταντίνος

  -//-

  -//-

  21

  8

  Παραμάνας Νικόλαος

  -//-

  -//-

  49

  9

  Ράπτης Χρήστος

  -//-

  -//-

  42

  10

  Σιλιόγκας Δημήτριος

  -//-

  -//-

  63

  11

  Σκαμπά Αθηνά

  -//-

  -//-

  73

  12

  Στάθης Κωνσταντίνος

  -//-

  -//-

  55

  13

  Στάμου Σοφία

  -//-

  -//-

  57

  14

  Ψαρρός Σπυρίδων

  -//-

  -//-

  73

   

   

   

   

   

   

  Β΄ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

   

   

   

  έλαβε

  ψήφους

   

  1

  Βεκρή Μαρία

  -//-

  -//-

  53

  2

  Δημητρακοπούλου Ευαγγελία

  -//-

  -//-

  63

  3

  Παπαδάκης Γεώργιος

  -//-

  -//-

  99

   

   

   

   

  Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

   

   

   

   

  έλαβε

  ψήφους

   

  1

  Βράκας Βασίλειος

  -//-

  -//-

  53

  2

  Παραμάνας Νικόλαος

  -//-

  -//-

  48

  3

  Ράπτης Χρήστος

  -//-

  -//-

  43

  4

  Στάθης Κωνσταντίνος

  -//-

  -//-

  72

  5

  Σωτηρόπουλος Ιωάννης

  -//-

  -//-

  63

   

   

   

  Έτσι με βάση το πιο πάνω αποτέλεσμα, εκλέχτηκαν κατά σειρά πλειοψηφίας οι πιο κάτω:

   

   

  Α΄ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

   

   

  Τακτικοί :

   

  1

  Σκαμπά Αθηνά

  73

  2

  Ψαρρός Σπυρίδων

  73

  3

  Δαραλιώτη Καλλιόπη

  69

  4

  Σιλιόγκας Δημήτριος

  63

  5

  Στάμου Σοφία

  57

  6

  Στάθης Κωνσταντίνος

  55

  7

  Αψωκάρδου Σοφία

  52

   

   

   

   

   

  Αναπληρωματικοί :

   

  1

  Παραμάνας Νικόλαος

  49

  2

  Βράκας Βασίλειος

  46

  3

  Αλαμάνος Ιωάννης

  45

  4

  Ράπτης Χρήστος

  42

  5

  Κομπογιάννης Αλέξανδρος

  41

   

   

  Β΄ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

   

  Τακτικοί :

   

  1

  Παπαδάκης Γεώργιος

  99

  2

  Δημητρακοπούλου Ευαγγελία

  63

  3

  Βεκρή Μαρία

  53

   

   

   

  Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.)

   

   

  Τακτικοί :

   

  1

  Στάθης Κωνσταντίνος

  72

  2

  Σωτηρόπουλος Ιωάννης

  63

  3

  Βράκας Βασίλειος

  53

  4

  Παραμάνας Νικόλαος

  48

   

   

  Αναπληρωματικοί :

   

  1

  Ράπτης Χρήστος

  43

  2

   

   

   

  Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

   

  ΚΑΛΕΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

  ΚΑΥΚΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

  ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

  © Σωματείο Εργαζομένων στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - Σχεδιασμός Onscreen Web Services