Παναττική Στάση 8/10/2012

Εκτύπωση
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δευτέρα 8/10/2012 - συγκέντρωση 6:00μ.μ στο Σύνταγμα
 
 
Τρίτη 9/10/2012 παναττική στάση εργασίας 12:00 - 15:00μ.μ,
 
 
συγκέντρωση 1:00μ.μ. στο Σύνταγμα
 
 
Το Δ.Σ. του Σ.Ε.ΚΤ. καλεί όλους τους εργαζόμενους
 
 
να συμμετέχουν στη στάση εργασίας
 
 
και τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Μέρκελ

 

    Ανακοίνωση Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.