Αποτελέσματα εκλογών 9/12/2010

Εκτύπωση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

 

 

 Στον Χολαργό, σήμερα Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2010, διεξήχθη Τακτική  Γενική Συνέλευση με θέμα :

                             «Αρχαιρεσίες»

στην έδρα του «Σωματείου Εργαζομένων στην Κτηματολόγιο Α.Ε.» (Μεσογείων 288, Χολαργός):

 

Με βάση το τηρούμενο Πρωτόκολλο ψηφοφορίας α) για την εκλογή Οργάνων Διοικήσεως, Εξελεγκτικής Επιτροπής βρέθηκαν 203 ψηφοδέλτια, εκ των οποίων 201 έγκυρα, 1 άκυρο και 1 λευκό και β) για την εκλογή Αντιπροσώπων και Ομοσπονδίας βρέθηκαν 203 ψηφοδέλτια, εκ των οποίων 201 έγκυρα, 1 άκυρο και 1 λευκό.

 

 

 

 

 

Α΄ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

 

 

έλαβε

ψήφους

 

1

Αλαμάνος Ιωάννης

-//-

-//-

45

2

Αψωκάρδου Σοφία

-//-

-//-

52

3

Βράκας Βασίλειος

-//-

-//-

46

4

Δαραλιώτη Καλλιόπη

-//-

-//-

69

5

Κομπογιάννης Αλέξανδρος

-//-

-//-

41

6

Μπάρδη  Ηλέκτρα

-//-

-//-

39

7

Παπαχρήστος Κωνσταντίνος

-//-

-//-

21

8

Παραμάνας Νικόλαος

-//-

-//-

49

9

Ράπτης Χρήστος

-//-

-//-

42

10

Σιλιόγκας Δημήτριος

-//-

-//-

63

11

Σκαμπά Αθηνά

-//-

-//-

73

12

Στάθης Κωνσταντίνος

-//-

-//-

55

13

Στάμου Σοφία

-//-

-//-

57

14

Ψαρρός Σπυρίδων

-//-

-//-

73

 

 

 

 

 

 

Β΄ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

 

έλαβε

ψήφους

 

1

Βεκρή Μαρία

-//-

-//-

53

2

Δημητρακοπούλου Ευαγγελία

-//-

-//-

63

3

Παπαδάκης Γεώργιος

-//-

-//-

99

 

 

 

 

Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

 

 

 

 

έλαβε

ψήφους

 

1

Βράκας Βασίλειος

-//-

-//-

53

2

Παραμάνας Νικόλαος

-//-

-//-

48

3

Ράπτης Χρήστος

-//-

-//-

43

4

Στάθης Κωνσταντίνος

-//-

-//-

72

5

Σωτηρόπουλος Ιωάννης

-//-

-//-

63

 

 

 

Έτσι με βάση το πιο πάνω αποτέλεσμα, εκλέχτηκαν κατά σειρά πλειοψηφίας οι πιο κάτω:

 

 

Α΄ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

Τακτικοί :

 

1

Σκαμπά Αθηνά

73

2

Ψαρρός Σπυρίδων

73

3

Δαραλιώτη Καλλιόπη

69

4

Σιλιόγκας Δημήτριος

63

5

Στάμου Σοφία

57

6

Στάθης Κωνσταντίνος

55

7

Αψωκάρδου Σοφία

52

 

 

 

 

 

Αναπληρωματικοί :

 

1

Παραμάνας Νικόλαος

49

2

Βράκας Βασίλειος

46

3

Αλαμάνος Ιωάννης

45

4

Ράπτης Χρήστος

42

5

Κομπογιάννης Αλέξανδρος

41

 

 

Β΄ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Τακτικοί :

 

1

Παπαδάκης Γεώργιος

99

2

Δημητρακοπούλου Ευαγγελία

63

3

Βεκρή Μαρία

53

 

 

 

Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.)

 

 

Τακτικοί :

 

1

Στάθης Κωνσταντίνος

72

2

Σωτηρόπουλος Ιωάννης

63

3

Βράκας Βασίλειος

53

4

Παραμάνας Νικόλαος

48

 

 

Αναπληρωματικοί :

 

1

Ράπτης Χρήστος

43

2

 

 

 

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΚΑΛΕΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΚΑΥΚΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΣΠΥΡΙΔΩΝ