ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σ.Ε.ΚΤ.

Εκτύπωση

 

Το Δ.Σ. του Σ.Ε.ΚΤ. αποφάσισε την διεξαγωγή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 22 Νοεμβρίου 2010.

Διαβάστε την ανακοίνωση.