ΕΠΙΣΤΟΛΗ Σ.Ε.ΚΤ. προς ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εκτύπωση

 

 

Χολαργός, 07/12/2009 

Α.Π. : 84 / 09

Προς    :  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

 

Υπόψη : Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, κου Απόστολου Αρβανίτη

              

 

Κοιν.    :  Αντιπρόεδρο, κο Λάμπρο Κιτσαρά 

    Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

    Γενικό Διευθυντή, κο Κων/νο Κυριαζή

                Εργαζομένους στην Κτηματολόγιο Α.Ε.               

          

Κύριε Πρόεδρε,

Εκ μέρους των εργαζομένων στην Κτηματολόγιο Α.Ε., το Δ.Σ. του Σ.Ε.ΚΤ. σας καλωσορίζει και σας εύχεται καλή επιτυχία στο έργο σας.

Είμαστε έτοιμοι, σε συνεργασία με εσάς και την νέα Διοίκηση, να συμβάλουμε με εποικοδομητικές προτάσεις στην πρόοδο του έργου του Εθνικού Κτηματολογίου.

Γνωρίζουμε τις δυσκολίες του έργου και πρέπει μέσα από την συνεργασία όλων μας, να ξεπεράσουμε τις όποιες δυστοκίες του παρελθόντος και να ανταπεξέλθουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Επιθυμούμε, μόλις αυτό καταστεί δυνατό και από εσάς, συνάντηση γνωριμίας έτσι ώστε να μπουν οι βάσεις για την επίτευξη των κοινών μας στόχων.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.ΚΤ.

 

 

      Ο Πρόεδρος         

Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

 

Νίκος Παραμάνας

Μάρκος Μπουγιουκλάκης