Διοικητικό Συμβούλιο

Εκτύπωση

 

Διοικητικό Συμβούλιο (03/12/2021) 

 

Πρόεδρος :

 Θωμάς Καντερές

Αντιπρόεδρος :

 Σιακκή-Μητρέλη Αγγελική

Γεν. Γραμματέας :

 Γιάννης Καψουλάκης

Αναπλ.Γεν.Γραμματέας :

Τσιώκου Κωνσταντίνα

Ταμίας :

 Νίκος Παραμάνας

Μέλος :

 Βασίλης Αυδίκος

Μέλος :

 Γιώργος Κωνσταντόπουλος

 

 

-