Διοικητικό Συμβούλιο

Εκτύπωση

 

Αναδιάρθρωση Διοικητικού Συμβουλίου (20/09/2019) 

 

Πρόεδρος :

Θωμάς Καντερές

Αντιπρόεδρος :

Γιώργος Κωνσταντόπουλος

Γεν. Γραμματέας :

Γιάννης Καψουλάκης

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας :

Χρήστος Ράπτης

Ταμίας :

Νίκος Παραμάνας

Μέλος :

Γιάννης Ελευθεριάδης

Μέλος :

Βασίλης Αυδίκος

 

 

-