Προφίλ

Εκτύπωση

Ιδρυση Σωματείου : 2002 (Ίδρυση εταιρείας 1996)

Αριθμός μελών Σωματείου ίδρυσης : 97

Ενεργά μέλη σήμερα : 191

Μέλη στις περιοχές : Αθήνα - Πειραιάς - Χαλάνδρι -Σαλαμίνα- Θεσσαλονίκη -
Πάτρα- Άρτα- Ιωάννινα -Χανιά- Χίος- Ηράκλειο-Ναύπλιο-Σάμος