Ανακοίνωση Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε. για ΣΕΒ

   

   

  Αριθ.Πρωτ.: 67

  Αθήνα, 01/02/2013
   
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
   
  Θέμα: Πλήρης απαξίωση από το ΣΕΒ για τις ΣΣΕ & τους εργαζόμενους
  Το ιστορικό της μεταξύ μας "διαπραγμάτευσης"

  Η προσχηματική συμμετοχή του ΣΕΒ στις διαπραγματεύσεις με τους φορείς των εργαζομένων έλαβε τέλος μετά την άρνησή τους να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με το Σύλλογο Χημικών Ελλάδος.
  Η ΟΣΕΤΕΕ και ο ΣΤΥΕ συμμετείχαν σε δύο διαδικασίες διαπραγμάτευσης έως τον Ιούνιο του 2012 καθιστώντας ισχυρή τη θέση μας για υπογραφή νέας ΣΣΕ  ώστε να καλυφθούν
   οι εργαζόμενοι Διπλωματούχοι και Πτυχιούχοι Μηχανικοί στη Βιομηχανία.
  Με την έναρξη της δεύτερης συνάντησης, μας επιδόθηκε όπως ζητήσαμε ως προαπαιτούμενο για τη διεξαγωγή της, το σχέδιο ΣΣΕ του ΣΕΒ.
  Σε αντικατάσταση της ισχύουσας ΣΣΕ (ενός κειμένου 10 σελίδων), το σχέδιο που μας επιδόθηκε ήταν δύο γραμμές με περιεχόμενο:
  "ορίζεται ως μισθός τα …... ευρώ" και επίδομα θέσης.
  Η απάντηση της αντιπροσωπείας μας, όπως δόθηκε από τον Πρόεδρο της ΟΣΕΤΕΕ, συν. Ανδρέα Στοϊμενίδη, ήταν ότι η συγκεκριμένη πρόταση δεν ήταν σχέδιο για συζήτηση αλλά το 3ο Μνημόνιο (βρισκόμασταν στην εποχή του 2ου).
  Και "ως εκ θαύματος" στις συζητήσεις για το 3ο Μνημόνιο την περίοδο πριν τον Νοέμβριο 2012 το συγκεκριμένο σχέδιο αποτέλεσε πρόταση της τρόικας προς την Κυβέρνηση και τους κοινωνικούς εταίρους.
  Δική μας απόφαση ήταν να μη συμμετέχουμε σε αυτό το θέατρο του παραλόγου της εργοδοτικής επίθεσης εκτός και εάν είχαμε μία ρεαλιστική πρόταση να συζητήσουμε στο πλαίσιο των ΣΣΕ που είχαμε συνυπογράψει. Η πρόταση δεν ήρθε ποτέ. Η διαπραγμάτευση σταμάτησε. Ο αγώνας και η πίεση για υπογραφή νέας ΣΣΕ πρέπει να συνεχισθούν από το σύνολο των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των φορέων του τεχνικού κλάδου.

  Για την Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.

  Ο Πρόεδρος                                          Ο Γεν. Γραμματέας

  Ανδρέας Στοϊμενίδης                                 Στέργιος Σκουτέλας

   

   

     © Σωματείο Εργαζομένων στην Κτηματολόγιο ΑΕ - Σχεδιασμός Onscreen Web Services