ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 3ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.

   

  3ο συνέδριο της Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε. 21 & 22 Νοεμβρίου

  Ψηφίσματα

  pdf αρχεία  :  1ο Ψήφισμα   2ο Ψήφισμα   3ο Ψήφισμα   4ο Ψήφισμα   5ο Ψήφισμα

   

  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

   Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.

   

   ΜΕΛΗ

   ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΤΥΕ)

   ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε

   ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ (ΣΕΤΕΟ)

   ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (ΣΕΚΤ)

   ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

   ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. (ΣΕΔΕΠΑΝΟΜ)

   ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (ΣΕΑΜ)

   ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ε.

  www.osetee.gr 

   

  © Σωματείο Εργαζομένων στην Κτηματολόγιο ΑΕ - Σχεδιασμός Onscreen Web Services